Aikido Terimleri Sözlüğü

Morihei Ueshiba Hocaların hocası, büyük öğretmen.

Yolun başı anlamında kullanılır aikidonun başında bulunan kişiye verilen ünvandır. Şu anda doshu MORİHEİ UESHİBA’nın torunu olan MORİTERU UESHİBA’dır.

Aikidonun kurucusu (1883-1969)

Aikido’nun kurucusunun oğlu.

Kurucunun torunu, şuan yolun başında olan kişi doshu.

Hocaların hocası (Usta eğitmen) anlamına gelen resmi bir ad.

Japonca iki kanji’nin (SEN ve SEİ) bir araya gelmesiyle doğan bir kelimedir.

SEN : Daha önce, bir evvelki, öncelik, gelecek, gidilmesi gereken yer, yön, tepe, birinci sıra güç nükte.
SEİ : Hayat, yaşamak, yaşatmak, kullanmak, bir çocuğu taşımak, doğmak, temiz.

Kıdemli öğrenci

Aikido yapan kişi.

Aiki cemiyeti. Bu sözcük , kurucu tarafından aikidonun yaygınlaştırılması için oluşturulmuş organizasyon için kullanılır. 

Aikido Organizasyonun merkezi dojosunu belirten terimdir. Genellikle Aikido Dünya Karargahlarını belirtir. (AIKIKAI)

İdman yapılan yer.

Yeni öğrenci

Dojo’nun içinde yaşayan ve kendini eğitmene, dojonun bakım ve temizliğine adamış öğrenci (Kimi zaman , dojonun Sensei’sinin kişisel işlerine de yardım eder.)

Eğitim elbisesi

Siyah veya lacivert renkte, genellikle siyah kemer sahibi olmuş aikidocularca giyilen parçalı etek.

Yukardaki açıklamalar ışığı altında BUDO’daki kelime anlamı Türkçeye çevrildiği zaman; Öğretici, Usta demektir. Önemli olan bu kelimelerin altında yatan değeri anlamaktır. Gaflet içinde olmayanlar, yani bilenler BUDO terbiyesi içinde yetişenler için basit bir kelime değildir. Saygı gösterilen, onursal bir ünvandır. Önde giden, yol gösteren bilgiyi rehber edinmiş, İnsanlık değerleri üst seviyeye ulaşmış, mütevazi, şahsiyet ve karakter sahibi, kalbe giden yolu açık, etrafına ışık saçan, egosundan sıyrılmış kişi demektir. BUDO’da ulaşılacak en büyük ünvanlardan birisidir.

Siyah kemer rütbesi

Siyah kemerde ilk derece (1. dan)

Beyaz kemer düzeyi/rütbesi SHODAN (1. DAN)’a kadar olan (6) derece.

Öğretmen, eğitme anlamına gelen resmi bir ad/unvan/başlık.

Siyah kuşak derecesi olmayan öğrenciye denir.

Eğitmenin asistanı anlamına gelen resmi bir ad.

Minder

Saldıran, tekniğin yapılmasına yardımcı olan kişi.

Savunan, tekniği yapan.

Rakibe göre olması gereken, düzenli aralık, uzaklaşma ve zamanlamadır.

Üçgensel duruş.

Vücudun ağırlık merkezi, göbeğin hemenalt kısmı. Aikido teknikleri mümkün olduğunca hara bölgesinde yapılmalıdır.

Ölü açı, rakibin atağına devam etmesinin çok zor olduğu ve sizinde rakibinizin hareket ve dengesini kolaylıkla kontrol edebildiğiniz pozisyon. Aikido’nun ilk aşaması Shikaku’yu yerleştire bilmektir.

Akmak. Aikido’nun amaçlarından biride fiziksel güce, fiziksel güçle karşılık vermemeyi öğrenmektir .Asıl olan , uygulanan gücü yönünde onu kendi avantajına olacak şekilde yeniden yönlendirerek akmaya (hareket etmeye) çalışmaktır.

Nefes alma .Aikido’nun bir bölümü de KOKYU RYOKUYU yani nefes alma gücünü geliştirilmesidir. Aikido’daki pek çok teknik KOKYU HO yani nefes egzersizi olarak adlandırılır. Bu egzersizler kişinin KOKYU RYOKUYU yani nefes gücünü geliştirmesini sağlar.

Serbest sitilde eğitim.

Tekniklerin serbest sitilde yapılışı

Saldırganın sizi sarmasına ya da vuruşuna başlamasına imkan vermeden yapılan tekniklerdir. Aslında ideal olanda budur.

Vücut sanatları, silahsız çalışma.

JO (bir sopa) ile eşleşerek yapılan egzersiz (eşli pratik)

Kılıçlı egzersiz (eşli pratik.)

Temel olan şey. Aikido’da genel olarak aynı teknik, farklı görülen bir çok yoldan yapıla bilir.

8 yön. HAPPO-UNDO (8 yön egzersizi) ve HAPPO-GIRI (kılıç ile 8 yönde kesme.) Burada anlaşılan gerçekten her yönde hareket edebilmektir.

Boşluk, boşluğun direkt fark edilmesi aydınlanmadır.Bu aikido da bilinç açıklığının geliştirilmesi, değişen durumlara çabuk ve iç güdüsel cevap verebilmektir.

Gerçek zafer

Meditasyon

Bir kimsenin tekniğin uygulanması için kendini bırakmasıdır.

Aiki’nin (ruh,zeka ve evrensel enerjinin harmonisi) sonsuz (bitmek bilmeyen) üretken savaş sanatı ” anlamına gelen kurucunun bir sloganıdır. Aikido’da yeni teknikler yaratmak mümkündür.

Vucüt hareketi

180 derece dönmeyi kapsayan basit dönüşler. (Harman pratiği)

El kılıcı, ya da elin kenarı.

Özellikle vücudun 180 derece döndüğü dönüş hareketi.

Silahlar

Tahta sopa

Kılıç

Tahta kılıç

30-60 cm arasında Katanaya benzeyen kısa kılıç.

Tahta bıçak

Selamlamalar

Selam ver komutu

(Benimle çalıştığın için) çok teşekkür ederim.

Lütfen (beraber çalışalım)

Hareket Şekil ve Yönleri

Sol

Öne doğru

Ön (rakibin içine)

Sağ

Dışarı ,dış taraf. Saldırganın özellikle

Diz üstü yürüyüşü

Kafanın ön yada üst tarafı.

Özellikle vücudun 180 derece döndüğü dönüş hareketi.

İçeri ,iç taraf Nage’nin özellikle saldırganın kollarının içine ve altına doğru hareket ettiği teknikler sınıfı. ( Aynı zamanda vuruş Shomen Uchi )

Geri (rakibin arkasına)

Geriye doğru

Yan kollarının dışından yapılan aikido hareketleridir.

Bir ayağın öne gitmesiyle (direk rakibe) giriş

Düşüşler

Öne doğru düşüş

Geriye doğru düşüş

Yana doğru düşüş

Yüksekten (mae ukemi) düşüş

Fırlatmalar

Dönüşle fırlatma

Bir tür kokyu nage. Nefes kullanımı anlamını kapsar.

Nefes gücüyle fırlatma

Dört yönlü fırlatma

Ters Kote gaeshi

Yer – gök fırlatması

Arkadan geriye çekmek

(Direk rakibin içine) girişle fırlatma

Duruşlar

Alt gard pozisyonu

Orta gard pozisyonu

Yüksek gard pozisyonu

Uke ve Nage’nin aynı ayaklarının önde olduğu uyumlu duruş

Uke ve Nage’nin zıt ayaklarının önde olduğu karşıt duruş

Temel ayakta duruş pozisyonu.

Dizlerin üstünde oturuş

Teknik Çalışma Sitilleri

Hem Uke’nin hem de Nage’nin oturarak uyguladığı teknikler.

Ayaktaki Uke’ye, Nage’nin oturarak uyguladığı teknikler.

Hem Uke’nin hem de Nage’nin ayakta uyguladığı teknikler.

Jo, Bokken, Tanto çalışmalarının genel adı.